M.C. SAIHYDRAULIC
M.C. SAIHYDRAULIC
Home Products Contact Us Mail
  • Hydraulic
  • Hydraulic
  • Hydraulic
  • Hydraulic
 
บริษัท เอ็ม.ซี. สายไฮดรอลิค จำกัด
M.C. Saihydraulic Co., Ltd.
(สาขาอมตะ) 60/54 ม.5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทร. : (66) 0-3844-0376 แฟ็กซ์ : (66) 0-3844-0377
(สาขาบ้านสวน) 111/16 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. : (66) 0-3827-2792 แฟ็กซ์ : (66) 0-3828-7870
E-mail : mc_amata@hotmail.com, mc_bansaun@hotmail.com
   
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และกดปุ่ม submit
For convenience and readiness, please compleate this form below and press Submit button.
ชื่อบริษัท / Company :
*
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ / Contact Name : *
โทรศัพท์ / Telephone : *
โทรสาร / Fax :  
อีเมล์ / E-Mail : *
ข้อความ / ขอรายละเอียดเพิ่ม :
Message / More Information  
*
 
 
* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล / required data
 M.C. Saihydraulic Co., Ltd.   Eastern Thailand Directory
 สาขาอมตะ Tel. : 0-3844-0376 Fax : 0-3844-0377
 สาขาบ้านสวน Tel. : 0-3827-2792 Fax : 0-3828-7870
Copyright © 2009
M.C. Saihydraulic Co., Ltd. All rights reserved.

Powered by