M.C. SAIHYDRAULIC
M.C. SAIHYDRAULIC
Home Products Contact Us Mail
  • Hydraulic
  • Hydraulic
  • Hydraulic
  • Hydraulic
Products
Industrial Hose [Sunflex]
Industrial Hose [Toyox]
PIG's TAIL Protective    Wrapping
Industrial Coupling
Tube/Pipe Fitting
Hydraulic Oil
Hydraulic Equipment
Ball Valve
Tube & Balancer
Quick Action Coupling
Hydraulic Oil
Bangchak Hydraulic Oil
 
PTT Hydraulic Oil
     
- PTT HLP
น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับงานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารต้านทานการสึกหรอ จึงช่วยลดปัญหาการสึกหรอได้ สารต้านทานการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังผสมสารป้องกันการกัดกร่อน สารป้องกันสนิม สารป้องกันการเกิดฟอง โดยไม่ทำปฏิกิริยากับซีลในระบบ
การใช้งาน เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรมที่มีการเติมพร่องบ่อย ทั้งระบบที่ทำงานเบาและระบบที่ทำงานหนักปานกลาง ซึ่งต้องการน้ำมันหล่อลื่นประเภทป้องกันการสึกหรอ
มาตรฐานอ้างอิง Denison Hydraulic HF-2, Vicker I-286-S
เบอร์ผลิตภัณฑ์ ISO-VG 32, 46, 68, 100
 M.C. Saihydraulic Co., Ltd.   Eastern Thailand Directory
 สาขาอมตะ Tel. : 0-3844-0376 Fax : 0-3844-0377
 สาขาบ้านสวน Tel. : 0-3827-2792 Fax : 0-3828-7870
Copyright © 2009
M.C. Saihydraulic Co., Ltd. All rights reserved.

Powered by